Welkom op de website van Jacoba Herben met mandala’s, symbolische en meditatieve kunst

De cirkel is het universele symbool van de kringloop van het leven, van de eeuwigheid van de Schepping die geen begin of einde kent.

De cirkelvormige mandala wordt gebruikt bij meditatie. Ze helpt de gevoelens en beelden op te roepen waardoor de mens tot het gevoel van eenheid in zichzelf en met de wereld kan komen. Mandala is een woord uit het Sanskriet, dat 'cirkel' betekent. 

Als diagram van de kosmos, als voorstelling van ons gevoel van eenheid met de rest van het universum, heeft de mandala een betekenis die de uitgaat boven de tradities van het hindoeïsme en boeddhisme. Volkeren van uiteenlopende culturen en van alle tijden erkenden het universele karakter van haar cirkelvorm en haar unieke kracht om aan ons verlangen naar heelheid te beantwoorden.

De voorstelling van het heelal als een reeks concentrische cirkels treffen we in de kunst en cultus van meerdere volkeren aan. In deze context kan de mandala worden gezien als een model van het heelal, van om de aarde draaiende planeten. Tegelijkertijd verbeeldt zij de weg die de ziel aflegt van de buitenkant naar het midden van alle kennis, het hart. Dit is de weg die ingewijden en mystici kennen, maar ook Aboriginals en Indianen en zelfs psychiatrische patiënten op zoek naar eenheid in een verbrokkelde wereld.

Ook in het christendom is de cirkel alom aanwezig als spiritueel symbool. Hij verschijnt in de vorm van roosvensters in kathedralen en in labyrinten. De cirkel is een voor de hand liggend symbool om de punten van het kruis, het voornaamste christelijke symbool, te verbinden. Het kruis is ook de levensboom met zijn verwijzing naar verval, dood en wedergeboorte.

 

Bij het schilderij

Triple Tau

Een mandala in de vorm van een boeddhistische yantra. Dit is een tempel van bovenaf gezien. U ziet vier muren en de vier windstreken in de voorgeschreven kleuren. Daarbij past de Triple Tau, het symbool van het Heilig Koninklijk Gewelf in de vrijmetselarij, dat heelheid en kosmische verbondenheid betekent.

Acryl